Những cuốn sách hay cho mùa Vu lan

Ba ơi mình đi đâu?

Chúng ta đang trải qua mùa Vu lan, những ngày này tâm trí những đứa con luôn hướng về bậc sinh thành của mình. Dưới đây là những cuốn sách để bạn có thể nghiền ngẫm trong giai đoạn vô cùng ý nghĩa này. Hãy chăm sóc mẹ Một cuốn sách mô tả hình ảnh chân thực nhất của mọi người mẹ trên khắp châu Á này bởi tác giả…