Đẩy mạnh hoạt động thể thao và y tế trong năm học mới

thể thao và y tế trường học

Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về những nội dung trọng tâm trong năm học 2017-2018, các trường cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, theo đó cần quan tâm giáo dục toàn diện cho trẻ em, học sinh thành một công dân tốt, có trí tuệ và có lòng yêu nước, biết tự bảo vệ, chăm sóc và rèn luyện bản thân cũng như ý thức bảo vệ môi trường.

hoạt động thể thao và y tế
Cũng theo nội dung chỉ đạo, các trường học phải quan tâm về giáo dục thề chất cũng như y tế trong trường học, phòng chống các tai nạn thương tích, đuối nước học sinh, sinh viên (HSSV), chủ động tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để lên các kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan để chỉ đạo, tổ chức triển khai đến từng cơ sở giáo dục một cách hiệu quả nhất.
Đối với công tác giáo dục thể chất, các hoạt động thể thao trong quy mô nhà trường tổ chức cần đảm bảo thời lượng, phù hợp về cả nội dung lẫn hình thức. Liên tục đổi mới phương pháp giáo dục thể chất theo từng hướng phát triển năng lực của mỗi cá nhân. Đặc biệt, cần tạo sự hứng thú và yêu thích cho các em khi tham gia các hoạt động này. Các trường nên lập các câu lạc bộ thể thao trong trường để HSSV cũng như cán bộ giáo viên có cơ hội giao lưu, tham gia tập luyện để duy trì và nâng cao sức khoẻ, qua đó làm việc và học tập tốt hơn.
Đối với công tác y tế trường học cần phải nghiêm túc thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định hiện hành, củng cố, phát triển, kiện toàn và tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động y tế trường học tại các cơ sở giáo dục, tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn bộ các cơ sở giáo dục và đào tạo cần nghiêm túc thực hiện.