About

Đây là website được thành lập bởi cựu học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt. Website tập trung chính vào các nội dung sau:

  • Cung cấp các thông tin hữu ích về du học
  • Cung cấp các thông tin về hoạt động ngoại khóa của trường THPT Lý Thường Kiệt và các trường khác
  • Cung cấp các tin tức học tập
  • Giới thiệu sách hay
  • Cung cấp các thông tin tuyển sinh vào trường